YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Yeşim ERBİL (Başkan)
Doç. Dr. Serkan SARI
Uz. Dr. Nihat AKSAKAL
Uz. Dr. Fırat TUTAL