DERNEK YAYINLARI

DERNEK YAYINLARI

GEP-NET Atlası

Nöroendokrin tümörlerle ilgili bilgilerimizin çok eski yıllara kadar gitmesine karşın, tanı ve tedavi ile ilgili yapabildiklerimiz son yıllara kadar sınırlı kalmıştır. Ancak, özellikle son 10 yıldaki gelişmeler tahmin edemediğimiz kadar hızlı olmuş ve nöroendokrin tümörler konusunda yeni bir dönem başlamıştır. Teknolojideki baş döndürücü ilerlemeler ve bunların sağlık alanındaki uygulamaları şüphesiz en önemli faktörlerden birisidir. Dolayısıyla içinde yaşadığımız zaman diliminde de önemli gelişmelerin olacağını tahmin etmek zor değildir. Tanı ve tedavideki yeni metot ve uygulamalar sadece nöroendokrin tümörlerin sanıldığından daha yaygın olduğunu göstermekle kalmamış, ayrıca farklı tanı ve tedavi yaklaşımlarının da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Son yıllarda endokrinolojide en fazla ‘ortak görüş’ toplantısı yapılan konulardan birisi nöroendokrin tümörler ve en hızlı büyüyen derneklerden birisi de European Neuroendocrine Tumor Society (ENETS) olmuştur. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde nöroendokrin tümörlerle ilgili mükemmeliyet merkezleri kurulmuştur. Günümüzde uygulama şansı bulabildiğimiz yeni tanı ve tedavi protokolleri ciddi bir ekonomik külfeti de birlikte getirmiştir. Dolayısıyla nöroendokrin tümörlü bir hastada izlenecek yolun ekonomik açıdan da ciddi bir şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

Çünkü özellikle yeni bazı tedavi yaklaşımları ile ilgili tecrübeler sınırlıdır ve deneysel düzeydedir. Bütün bunlar konuyla ilgili gelişmelerin yakından izlenmesini gerektirmektedir. İşte bu kitap böyle bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır ve her bir bölüm güncel bilgiler dikkate alınarak yazılmıştır. Kitabın son bölümünde yer alan, nöroendokrin tümör olgularını bizlerle paylaşan meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Beğeneceğinizi umuyoruz.

Selçuk Özarmağan  |  Yeşim Erbil |  Fahrettin Keleştimur