DERNEK YAYINLARI

DERNEK YAYINLARI

Tiroidektomide Komplikasyonların Yönetimi

En sık uygulanan ameliyatlar arasında olan tiroidektomi komplikasyonlarının kabul edilebilir oranda olması, doğru endikasyon, uygun cerrahi girişimi, uygun diseksiyon ve uygun hasta izlenimi ile mümkün olabilir. Bu eğitim projesinde komplikasyonların yönetimi ve seçilmiş olgular ile deneyimlerin aktarılması amaçlanmıştır. 


Katkıları nedeni ile Fan Medika'ya teşekkür ederiz.