DERNEK YAYINLARI

DERNEK YAYINLARI

Cerrahlar İçin Endokrinoloji DVD'li Kitap

Zorunlu hizmetini yapan uzman arkadaşlarım zaman zaman telefonla arayıp hastalarıyla ilgili sorular sorarlardı. Bir bölümünü yanıtlar, bazıları için “öğrenip sizi ararım” derdim. Bunlar genellikle Endokrinolojiye danışılması gereken durumlardı. Bu projeyi hayata geçirme fikri böyle doğdu.

El kitabı olarak hazırlanan bölümde endokrin cerrahisi ve endokrinoloji ile ilgili konuları kılavuzlar eşliğinde sunmaya çalıştık. Klinik pratikte yararlanacağımız bilgileri ise, Endokrinoloji, Radyoloji ve Patoloji kliniklerindeki en deneyimli uzmanlardan alarak, sizlere aktardık. Altmış dört modül içeren bu DVD’nin oluşumu aşamasında, kendi adıma çok şey öğrendiğimi vurgulamak isterim. Modül çekimlerine katılarak, değerli bilgileri ve deneyimlerini bizlerle paylaşan sevgili hocalarıma ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim (Faruk Alagöl, Ferihan Aral, Neşe Çolak, Murat Erdoğan, Pınar Fırat, Sadi Gündoğdu, Taylan Kabalak, Fahrettin Keleştimur, Artür Salmaslıoğlu, Refik Tanakol).

Bu projenin oluşumunu ve içeriğini anlattıktan sonra, yaşamımdaki vazgeçilmezlerime ve beni bu günlere taşıyanlara teşekkür etmek isterim. Öncelikle doktor olmamı benden çok isteyen “özel kadın” canım anneme ve rahmetli babama; bu projenin isim babası, sevgili hocam Selçuk Özarmağan’a, yaşadığım sürece kendilerine minnet borçlu olduğum, cerrahi sevgisini ve insan olmayı öğrendiğim, en güzel yıllarımı yanlarında geçirdiğim canım ağabeylerim Nüvit Sarımurat ve Erbuğ Keskin’e teşekkür ederim. Modüllerin çekimi sırasında yanımda olan ve işine zerafetini katan canım arkadaşım, can yoldaşım Barkın Köksalan’a, birlikte çalışmaktan onur duyduğum Resmiye Yolcu, Muttalip Demir, Ebru Baydak, Kerime Özgür, Esma Yavuz, Ufuk Doğan, Recai Tosun ve Erkan Gök’e, tüm asistan arkadaşlarıma ve buraya ismini tek tek yazamadığım gizli kahramanlara binlerce teşekkür ederim. Bu projenin gerçekleşmesini sağlayan PROBİZ ailesinden Müge Şentürk, Çağatay Hamamcıoğlu, Ersan Bostancı ve Fatih Murat Eyioğlu’na, projeye katkıda bulunan Merck Serono firmasına da teşekkür ederim. Yararlı olması dileği ile.

Saygılarımla
Prof. Dr. Yeşim Erbil
İstanbul, Eylül 2011