VİDEO

Endokrin Kursu Sunumları / 2010

Elastosonografi Esasları

Laboratuvardan Ameliyat Masasına Tiroid Kanseri

Sekonder HPT - Sintigrafik Görüntüleme

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Adrenal Hastalıklarda Preoperatif Hazırlık

Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)

Feokromasitoma Yaklaşımda Nükleer Tıp Yöntemleri

Bilateral Adrenal Kitleler

Tiroidektomi Komplikasyonları

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

Cushing Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım

Paratiroid Cerrahisi

Ülkemizde Hiperparatiroidi

İnsülinoma

Paratiroidektomi

Hiperkalsemi Ayrıcı Tanısı

Jinekomastiye Endokrin ve Cerrahi Yaklaşım

Feokromasitoma Multidisipliner Yaklaşım

Diyabetik Ayak

Foliküler Lezyonlarında Frozen Inceleme

Papiller Kanserde Santral Kompartman Nüksü

Tiroid Kanserinde Prognostik Faktörler

Hipertiroidinin Medikal Tedavisi

Cushing Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım

Obezite Tedavisinde Yenilikler

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi

Subklinik Tiroid Hastalıkları

Hiperaldosteronizm

Adrenal Kitlelere Yaklaşım

Diyabet ve Cerrahi

Tiroid Kanseri Zor Vakalar

Premenapozal Osteoporoz

Hipofiz Cerrahisi

Hızlı Parathormon

Papiller Mikrokarsinom ve Cerrahi Tedavisi

Adrenal Kanserler Özellikler, Teşhis, Yaklaşım Medikal Tedavi

Asemptomatik Hiperparatiroidi

Tiroid Kanseri Zor Vakalar

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi

Papiller Mikrokarsinomlarına Yaklaşım

Sekonder HPT- Endikasyonlar

Tiroid Nodüllerinde Gri Skala Us

Diyabetik Ayak

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi

Robotik Cerrahi

Glukokortikoid Osteoporozu

Asemptomatik Hiperparatiroidi

Tiroid Nodülüne Yaklaşım

Tıbbi Uygulama Hataları

Tiroid Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Hiperkalsemi Olgusu