VİDEO

Endokrin Kursu Sunumları / 2016

Totale yakın tiroidektomi yapılabilir mi? (Belma Koçer)

KONSENSUS PANELİ: Endokrinolojide Konsensuslar Çözüm müdür? Çözümsüzlük müdür?

Tam olmayan tiroidektomide saptanan medüller kanser (Gökhan İçöz)

Boyun diseksiyonunda kullanılan kesiler (İlknur Kepenekçi)

BRAF pozitif papiller kanser (Özer Makay)

YANDAŞ KARŞIT “Nodüler guatrda total tiroidektomi en iyi tercihtir.”

YANDAŞ KARŞIT “Nodüler guatrda total tiroidektomi en iyi tercihtir.”

KONFERANS “Tiroid İİAB’de Tanı Koydurucu Yeni Belirteçler ve Tanı Kesinliğine Katkıları” (Semen Önder)

Lateral boyun diseksiyonunda hangi kompartmanlar çıkarılmalı ? (Betül Bozkurt)

GÜNCELLİK KONFERANSI “lgG4 aracılıklı hastalıklar ve troid bezi” (Murat Faik Erdoğan)

MULTİDİSİPLİNER SEMPOZYUM “Her Disiplinin Kendi Gözüyle Hipertiroidi”

MULTİDİSİPLİNER SEMPOZYUM “Her Disiplinin Kendi Gözüyle Hipertiroidi”

Santral boyun diseksiyonunda tüm kompartmanlara giriyormuyuz? (Serap Erel)

Minimal invazif paratiroidektomi Serkan Teksöz

MULTİDİSİPLİNER SEMPOZYUM “Her Disiplinin Kendi Gözüyle Hipertiroidi”

İYİ KLİNİK UYGULAMA PANELİ “Nodüler Guatr; Hastalık mı? Durum mu?”

PROFESYONEL FORUM “Hasta Deneyimi: Hastalık Yoktur, Hasta Vardır!”

Primer hiperparatiroidi (Beyza Özçınar)

Odaklanmış paratroid cerrahisi (Bülent Citgez)

İkincil grişimler (Candaş Erçetin)

Lokal ileri evre tiroid kanseri (Fatih Tunca)

Endokrin cerrahi olgularda tuzaklar (Fırat Tutal)

Morbit obezite cerrahisi (Haluk Recai Ünalp)

santral boyun diseksiyonu (İbrahim Özemir)

Sol adrenalektomi (İsmail Cem Sormaz)

Paratiroid karsinomu (Kuzey Aydınuraz)

İntratorasik paratiroid adenomları (Mehmet Erikoğlu)

Dissektör sinir monitör teknolojisinin avantajları (Mehmet Hacıyanlı)

Sekonder hiperparatiroidi'de tanı ve tedavi (Mehmet Uludağ)

MOLL ile ikincil boyun cerrahisi (Nihat Aksakal)

KARŞIT “Refrakter Graves Hastalığının Tedavisi Cerrahidir”

YANDAŞ “Refrakter Graves Hastalığının Tedavisi Cerrahidir”

IONM da tam sinyal kaybının geri dönüşü (Özlem Gür)

“Baş-Boyun Endokrin Hizmetlerinde Hasta Bakımı Yolu: Darboğazlar ve Çözüm Yolları”

“Tanı ve Tedavide İstenmeyen Olay: Kaçınılmaz Mıdır?”

Sağ adrenalektomi (Serkan Sarı)

Lateral boyun diseksiyonu (Ümit Uğurlu)

Gastrik bypass (Yaşar Özdenkaya)