VİDEO

Endokrin Kursu Sunumları / 2015

Paratiroidektomi (Bülent Citgez)

Enerji cihazları ile tiroidektomi (Candaş Erçetin)

Santral Diseksiyon (İbrahim Ali Özemir)

Total tiroidektomi gerekli mi (Belma Koçer)

Posterior adrenalektomi (Selçuk Mercan)

Robotik Adrenalektomi (Cem Dural)

Tiroid kanserinde optimal tedavi (Yasemin Giles)

SILS Adrenalektomi (Fatih Tunca)

Obezite Cerrahisi (Haluk Recai Ünalp)

Sol Adrenalektomi (Manuk Manukyan)

Paratiroid Cerrahisinde Standart Boyun Eksplorasyonu (Feyzullah Ersöz)

Adrenalektomide Güçlükler (Nihat Aksakal)

selcuk ozarmagan tarihçe

Posterior adrenalektomi (Selçuk Mercan)

Robotik Adrenalektomi (Cem Dural)

Tiroid kanserinde optimal tedavi (Yasemin Giles)

İkincil girişimler (Ahmet Dağ)

Lateral boyun diseksiyonu nasıl yapılmalı (Betül Bozkurt)

Sinir monitörizasyonu (Bülent Güngör)

İİAB'de foliküler neoplazm karmaşası (Hasan Aydede)

Pankreas endokrin tümörleri (Köksal Bilgen)

Endokrinolojide konsensuslar çözüm müdür? çözümsüzlük müdür? (Mehmet HACIYANLI, Gürhan SAKMAN, Göktürk MARALCAN, Müfide AKÇAY, Eda ERTÖRER, Çağlar ÇAKIR, Umut ELBOĞA, Artür SALMASLİOĞLU)

Nüks tiroid kanserilerinde boyun diseksiyonu (Mehmet Erikoglu)

Santral diseksiyon tekniği (Serap Erel)

Plonjan guatr (Sibel Özkan Gürdal)

Ameliyatta bulunamayan paratiroid (Seher Demirer)

Adrenal kitlelerin yönetimi (Serkan Teksöz)

Sleeve gastrektomi'de ip uçları, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

Ne zaman ne kadar cerrahi (Gökhan İçöz)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (TSH supresyonu) (Mesut Özkaya)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (santral diseksiyon) (Özer Makay)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (RAI tedavisi) (Ebru Yılmaz)

Subklinik tiroid hastalıkları (Ayşe Sertkaya Çıkım)

Ustalık isteyen hipertiroidi tedavisi (Yasemin ŞANLI, Özlem Soyluk BİRİCİK, Günay GÜRLEYİK, Ayşe Kubat ÜZÜM, Nurdan GÜL)

Her yönüyle tirotoksikoz (Yasemin ŞANLI, Özlem Soyluk BİRİCİK, Günay GÜRLEYİK, Ayşe Kubat ÜZÜM, Nurdan GÜL)

Asemptomatik hiperparatiroidi (Türkay KIRDAK, Mesut ÖZKAYA, Ferit TANERİ, Ayşe Kubat ÜZÜM, İnan ANAFOROĞLU)

Adrenal insidentalomada ne zaman nasıl cerrahi (İsmail Cem Sormaz)

Total tiroidektomi (Günay Gürleyik)

Larengeal sinir anatomisi (Emin Gürleyik)

Can sıkıcı durumlar-Anaplastik karsinom (Beyza Özçınar)

Uluslararası yayın kalitesini arttırmak için yapılması gerekenler (Can ATALAY, Öner MENTEŞ, Bahadır M. GÜLLÜOĞLU, Nuh Zafer CANTÜRK)

Selçuk Özarmağan için yapılan tören (Yeşim Erbil, Gürbüz Erdoğan)

Açılış konuşması (Selçuk Özarmağan)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (Cerrahi) (Gökhan İçöz)

Bireyselleştirilmiş tiroid kanseri tedavisi (Murat Faik Erdoğan)