e-ÖĞRENME

Endokrin Kursu Sunumları / 2015

Pankreas endokrin tümörleri (Köksal Bilgen)

Açıklama::


Bireyselleştirilmiş tiroid kanseri tedavisi (Murat Faik Erdoğan) DTK'de neyi fazla yapıyoruz (Cerrahi) (Gökhan İçöz)
Açılış konuşması (Selçuk Özarmağan) Selçuk Özarmağan için yapılan tören (Yeşim Erbil, Gürbüz Erdoğan)
Uluslararası yayın kalitesini arttırmak için yapılması gerekenler (Can ATALAY, Öner MENTEŞ, Bahadır M. GÜLLÜOĞLU, Nuh Zafer CANTÜRK) Can sıkıcı durumlar-Anaplastik karsinom (Beyza Özçınar)
Larengeal sinir anatomisi (Emin Gürleyik) Total tiroidektomi (Günay Gürleyik)
Adrenal insidentalomada ne zaman nasıl cerrahi (İsmail Cem Sormaz) Asemptomatik hiperparatiroidi (Türkay KIRDAK, Mesut ÖZKAYA, Ferit TANERİ, Ayşe Kubat ÜZÜM, İnan ANAFOROĞLU)
Her yönüyle tirotoksikoz (Yasemin ŞANLI, Özlem Soyluk BİRİCİK, Günay GÜRLEYİK, Ayşe Kubat ÜZÜM, Nurdan GÜL) Ustalık isteyen hipertiroidi tedavisi (Yasemin ŞANLI, Özlem Soyluk BİRİCİK, Günay GÜRLEYİK, Ayşe Kubat ÜZÜM, Nurdan GÜL)
Subklinik tiroid hastalıkları (Ayşe Sertkaya Çıkım) DTK'de neyi fazla yapıyoruz (RAI tedavisi) (Ebru Yılmaz)
DTK'de neyi fazla yapıyoruz (santral diseksiyon) (Özer Makay) DTK'de neyi fazla yapıyoruz (TSH supresyonu) (Mesut Özkaya)
Ne zaman ne kadar cerrahi (Gökhan İçöz) Sleeve gastrektomi'de ip uçları, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı
Adrenal kitlelerin yönetimi (Serkan Teksöz) Ameliyatta bulunamayan paratiroid (Seher Demirer)
Plonjan guatr (Sibel Özkan Gürdal) Santral diseksiyon tekniği (Serap Erel)
Nüks tiroid kanserilerinde boyun diseksiyonu (Mehmet Erikoglu) Endokrinolojide konsensuslar çözüm müdür? çözümsüzlük müdür? (Mehmet HACIYANLI, Gürhan SAKMAN, Göktürk MARALCAN, Müfide AKÇAY, Eda ERTÖRER, Çağlar ÇAKIR, Umut ELBOĞA, Artür SALMASLİOĞLU)
Pankreas endokrin tümörleri (Köksal Bilgen) İİAB'de foliküler neoplazm karmaşası (Hasan Aydede)
Sinir monitörizasyonu (Bülent Güngör) Lateral boyun diseksiyonu nasıl yapılmalı (Betül Bozkurt)
İkincil girişimler (Ahmet Dağ) Tiroid kanserinde optimal tedavi (Yasemin Giles)
Robotik Adrenalektomi (Cem Dural) Posterior adrenalektomi (Selçuk Mercan)
selcuk ozarmagan tarihçe Adrenalektomide Güçlükler (Nihat Aksakal)
Paratiroid Cerrahisinde Standart Boyun Eksplorasyonu (Feyzullah Ersöz) Sol Adrenalektomi (Manuk Manukyan)
Obezite Cerrahisi (Haluk Recai Ünalp) SILS Adrenalektomi (Fatih Tunca)
Tiroid kanserinde optimal tedavi (Yasemin Giles) Robotik Adrenalektomi (Cem Dural)
Posterior adrenalektomi (Selçuk Mercan) Total tiroidektomi gerekli mi (Belma Koçer)
Santral Diseksiyon (İbrahim Ali Özemir) Enerji cihazları ile tiroidektomi (Candaş Erçetin)
Paratiroidektomi (Bülent Citgez)