e-ÖĞRENME

Ameliyatlar / Paratiroid

Endokrin Derneği Webinar - Paratiroid Cerrahi - Prof. Dr. Ferit TANERİ

Açıklama:: 29 Kasım 2013 Cuma günü saat 19:30'da Prof Dr. Ferit TANERİ (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği) tarafından sunumu yapılan "Paratiroid Cerrahi" konulu webinar sunumu.


Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi - Bölüm 1
Hiperparatiroidide Cerrahi Tedavi - Bölüm 2 Minimal İnvaziv Paratiroidektomi
Minimal İnvazif Paratiroidektomi Endokrin Derneği Webinar - Paratiroid Cerrahi - Prof. Dr. Ferit TANERİ