e-ÖĞRENME

Endokrin Kursu Sunumları / 2009

Endokrin Hastalıklarda Endotel Fonksiyonları

Açıklama:: Endokrin Hastalıklarda Endotel Fonksiyonları
Neşe Çolak


Diyabetik Ayak Laparoskopik Adrenalektomi
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım Hipertiroidi Tedavisinde Zorluklar
Primer Adrenal Karsinom - Türkiye Ön Çalışması Endokrin Hastalıklarda Endotel Fonksiyonları
Korteks Koruyucu Adrenalektomi Laproskopik Sleeve
İyod Proflaksisi Hirsutizm Tanı ve Tedavisi
Tamamlayıcı Tiroidektomi Dünyada Primer Hiperparatiroidi
Medüller Tiroid Kanseri Adrenal Kaynaklı Cushing
Feokromasitoma Multidisipliner Yaklaşım Tiroid Kanseri Zor Vakalar - Bölüm 1
Olgularla Us Nüks Nodüler Guatr
Nöroendokrin Tümörlerde Cerrahi Tedavi Tiroid Papiller Mikrokarsinoma Multidisipliner Yaklaşım
Obezitenin Cerrahi Tedavisi Preoperatif / Peroperatif Endokrin Hasta Hazırlığı
Geçmişten Günümüze Tiroid Cerrahisi Tiroid Kanserinde Lenf Diseksiyonu
Notes Nüks Nodüler Guatr Cerrahi Tedavi
Hipofiz Tümörlerinde Yeni Tedavi Seçenekleri Diyabet Tedavisinde Yeni Açılımlar
Tiroid Kanseri Zor Vakalar Bölüm 2 Geç Başlangıçlı Kongenital Adrenal Hiperplaziler
İnsidental Medüller Kanser Tiroid Kanserinin Moleku?ler Patogenezi
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Paratiroid Sintigrafi Ektopik ACTH
Intraopeeratif Monitorizasyon Adrenal Kasinom
Jinekomasti (JM): Endokronolojik açıdan değerlendirme Sinir Monitörizasyonu
Sinir Monitorizasyonu Komplikasyonlar
Hipokalsemi Pankreas Endokrin Tümörleri
Tiroid Nodüllerine Yaklaşım