e-ÖĞRENME

Endokrin Kursu Sunumları / 2010

Tiroid Kanseri Zor Vakalar

Açıklama:: Tiroid Kanseri Zor Vakalar
F. Aral
I. Adalet
M. Tunacı


Hiperkalsemi Olgusu Tiroid Kanseri Tedavisinde Yenilikler
Tıbbi Uygulama Hataları Tiroid Nodülüne Yaklaşım
Asemptomatik Hiperparatiroidi Glukokortikoid Osteoporozu
Robotik Cerrahi Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi
Diyabetik Ayak Tiroid Nodüllerinde Gri Skala Us
Sekonder HPT- Endikasyonlar Papiller Mikrokarsinomlarına Yaklaşım
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi Tiroid Kanseri Zor Vakalar
Asemptomatik Hiperparatiroidi Adrenal Kanserler Özellikler, Teşhis, Yaklaşım Medikal Tedavi
Papiller Mikrokarsinom ve Cerrahi Tedavisi Hızlı Parathormon
Hipofiz Cerrahisi Premenapozal Osteoporoz
Tiroid Kanseri Zor Vakalar Diyabet ve Cerrahi
Adrenal Kitlelere Yaklaşım Hiperaldosteronizm
Subklinik Tiroid Hastalıkları Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi
Obezite Tedavisinde Yenilikler Cushing Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım
Hipertiroidinin Medikal Tedavisi Tiroid Kanserinde Prognostik Faktörler
Papiller Kanserde Santral Kompartman Nüksü Foliküler Lezyonlarında Frozen Inceleme
Diyabetik Ayak Feokromasitoma Multidisipliner Yaklaşım
Jinekomastiye Endokrin ve Cerrahi Yaklaşım Hiperkalsemi Ayrıcı Tanısı
Paratiroidektomi İnsülinoma
Ülkemizde Hiperparatiroidi Paratiroid Cerrahisi
Cushing Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım Tiroid Nodüllerine Yaklaşım
Tiroidektomi Komplikasyonları Bilateral Adrenal Kitleler
Feokromasitoma Yaklaşımda Nükleer Tıp Yöntemleri Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)
Adrenal Hastalıklarda Preoperatif Hazırlık Reoperatif Paratiroid Cerrahisi
Sekonder HPT - Sintigrafik Görüntüleme Laboratuvardan Ameliyat Masasına Tiroid Kanseri
Elastosonografi Esasları