e-ÖĞRENME

PARATİROİD CERRAHİSİ - 29.11.2013

29 Kasım 2013 Cuma günü saat 19:30'da Prof Dr. Ferit TANERİ (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği) tarafından sunumu yapılan "Paratiroid Cerrahi" konulu webinar sunumu.