e-ÖĞRENME

TOTAL TİROİDEKTOMİ - 22 Kasım 2013

Format : Web üzerinden canlı yayın
Tarih    :  22 Kasım 2013  Cuma

Moderatörler: Selçuk ÖZARMAĞAN, Selçuk MERCAN
09:30 - 11:30 Total Tiroidektomi (Canlı Ameliyat Yayını)

Ameliyat Ekibi: Yeşim ERBİL, Nihat AKSAKAL


Total Tiroidektomi Canlı Yayını, Endokrinolojide Diyalog Derneği ve İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir...