e-ÖĞRENME

TİROİDEKTOMİDE SİNİR MONİTORİZASYONU KURSU - 12 EKİM 2012

Format : Web üzerinden canlı yayın (15. CANLI YAYIN)
Tarih    : 12 Ekim 2012 Cuma

Moderatörler: Selçuk ÖZARMAĞAN, Yusuf BÜKEY

 

09.30-11.30 Total tiroidektomi (Canlı ameliyat yayını)
                               Ameliyat Ekibi: Yeşim Erbil, Nihat Aksakal

Tiroidektomide Sinir Monitorizasyonu Kursu, Endokrinolojide Diyalog Derneği ve İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.