e-ÖĞRENME

TİROİD KANSERİNDE BOYUN DİSEKSİYONU KURSU - Mayıs 2012

Format : Web üzerinden canlı yayın
Tarih    : 11 Mayıs 2012 Cuma

Moderatörler: Selçuk ÖZARMAĞAN, Yusuf BÜKEY

 

09.30-11.30  Total tiroidektomi, santral boyun diseksiyonu (Canlı ameliyat yayını)
                             Ameliyat Ekibi: Yeşim Erbil, Nihat Aksakal

Tiroid Kanserinde Boyun Diseksiyon Kursu, Endokrinolojide Diyalog Derneği ve İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.