e-ÖĞRENME

TİROİD CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTÖRİZASYONU KURSU - 28 NİSAN 2009

Web üzerinden katılan 320 meslektaşımızın dağılımı

TİROİD CERRAHİSİNDE SİNİR MONİTÖRİZASYONU KURSU - 28 NİSAN 2009 - Foto Galeri