KADAVRA KURSU

Ultrason Kursu

Amaç: Tiroid Ultrason Kursu; tiroid hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen klinisyen ve cerrahlara tiroid ultrasonu ve ultrason rehberlikli ince iğne aspirasyon biyopsisi gibi invaziv işlemleri de içeren oldukça özgül yeteneklerin öğretilmesi ve kazandırılması amacıyla dizayn edilmiştir. Bu tekniklerin öğrenilmesi ile klinisyen, ultrasonografiyi klinik incelemenin bir parçası olarak uygulayabilecek ve tiroid hastalıklarıyla ilgili tanının konması ve medikal veya cerrahi tedavi algoritmasının dizayn edilmesinde fizik muayeneyle birlikte tiroid ultrasonu ve ultrason rehberlikli biyopsinin tek basamakta gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.

Kursun öğrenim hedefleri; ultrason ile ilgili temel bilgilerin, genel terminolojinin, teknik ve uygulama detaylarının, güncel uluslar arası rehber önerileri doğrultusunda kullanım amaçlarının, tiroid nodüllerinin sonografik özelliklerinin, tiroid maligniteleri ve lenf nodu metastazlarına özgül ultrasonografik kriterlerin, ultrason rehberlikli girişimsel işlemlerin ve intraoperatif uygulamaların teorik, pratik ve fantomlar üzerinde her kursiyere bireysel olarak uygulama şeklinde öğretilmesi olarak sıralanabilir.

Kurs programı içerisinde üç adet pratik bölüm bulunmaktadır. İlki ultrasonografi cihazı üzerinde temel kullanım özelliklerinin öğretilmesini içermektedir. İkinci pratik bölümünde teorik bilgilerin ardından tiroid hastalıklarının sonografik görüntüleri videolar eşliğinde tanıtılacak ve gerçek zamanlı ultrasonografi uygulamasının her katılımcı tarafından yapılması sağlanacaktır. Üçüncü pratik uygulamada ise ultrason rehberlikli ince iğne aspirasyon biyopsisi temel eğitimi sonrası fantom üzerinde her katılımcının ultrason rehberliğinde biyopsi işlemini yaparak öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu kurs öncelikli olarak tiroid hastalıklarının takip ve tedavisiyle ilgilenen klinisyenlerin ultrason kullanımı konusunda eğitimlerinin başlangıcı niteliğinde olup kurs sonunda katılım belgesi verilecektir.

Ultrason Kursu her yıl "Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu" sırasında ve İstanbul Tıp Fakültesinde olmak üzere iki kez gerçekleştirilecektir.

KURS PROGRAMI

  • Açılış, program ve öğrenme hedeflerinin tanıtımı

  • Ultrasonografi fiziği ve cihaz ile uyum

  • Ultrasonografik terminoloji

  • Sonografik boyun anatomisi

  • Tiroid ultrasonografisinde teknik özellikler

  • Tiroid hastalıklarında sonografik özellikler

  • Tiroid nodüllerinin ve lenf nodlarının ayırıcı tanısında ultrasonografik özellikler

  • Ultrasonografi rehberlikli invaziv işlermler

Pratik uygulama: Fantom üzerinde ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler: İİAB ve kalın iğne biyopsisi