İSTET TOPLANTILARI

İSTET TOPLANTILARI - 2017

İSTET 2017 PROGRAMI

 

10 ŞUBAT 2017

 SB. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 Reküren ve Persistan Hiperparatiroidide darboğazlar ve çözüm yolları

 Başkan: Yeşim Erbil, Semra Günay

1. Tanı aşamasında yapılması gerekenler -- Özlem Tarçın 

2. Ameliyat stratejisi nasıl olmalıdır?  -- Bülent Çitgez

PANEL

Moderatör: Fatih Tunca 

Ali Özemir + Mine Adaş + Aslıhan Semiz Oysu  + Zeynep Gözde Özkan

 

14 NİSAN 2017

 SB. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler

 Başkan: Orhan Yalçın, Abut Kebudi

 1. Kılavuzlara göre ameliyat stratejisi değişti mi?  -- Taner Kıvılcım 

 2. Düşük riskli hastada RAİ tedavisi – Ne zaman önerilir? Uygun doz nedir? --  Ebru Yılmaz 

 PANEL

 Moderatör: Atakan Sezer

Mete Düren + Didem Can Trablus + Artur Salmaslıoğlu + Serpil Salman + Tunç Öneş 

 

13 EKİM 2017

 SB. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 Benign Nodüler Hastalıkta Bilinmesi Gerekenler

 Başkan: Çağlar Çakır, Selahattin Vural 

 1. Sitolojik sınıflandırmada değişen var mı? --  Fügen Aker

 2. Ameliyat kararı verirken radyoloji ve patolojiden beklentilerimiz  --  Gamze Çıtlak 

 3. Nodüler Guatr hastasını nasıl izleyelim?  --  Fırat Tutal 

PANEL

 Moderatör: Ali İlker Filiz

 Nihat Aksakal + Sibel Özkan Gürdal +  Erkin Arıbal + Pelin Bağcı  + Tamer Özülker 

 

8 ARALIK 2017

 SB. OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 Benign Tiroid Hastalıklarında Nüks

 Başkan: Zafer Cantürk, Yusuf Bükey

 1. Nüks’ün nedeni biz miyiz?  --   Ümit Uğurlu 

 2. Hipertiroidide nüks  --  Seda Sancak 

 PANEL

 Moderatör: Günay Gürleyik

 Beyza Özçınar + Serkan Sarı + Meral Mert