e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1632

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1343

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1401

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1288

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1260

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1291

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1304

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1450

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1341

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1298

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1305

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1229

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1287

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1315

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1350

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1454

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1343

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1234

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1491

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1374

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1258

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1266

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1329

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1221

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1215

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1365

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1243

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1396

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1527

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1501

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1344

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1484

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1369

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1289

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1394

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1397

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1415

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1324

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1317

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1565

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2874

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2340

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4356

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2291

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2401

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3376

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2593

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2283

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2122

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2183

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2004

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2211

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

2028

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2165

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2114

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2293

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2546

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2263

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2453

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2039

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2227

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2525

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2766

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2626

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2336

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2593

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

3051

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2899

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2720

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2727

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2441

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2742

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

3036

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2875

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2540

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

3052

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2850

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2789

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2936

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2872

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2901

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2862

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2604

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2908

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2755

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2843

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2960

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3236

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2816

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2997

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2944

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2854

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3069

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2955

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3258

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2835

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2818

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3130

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1931

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3166

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2821

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3232

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2801

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2726

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2777

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3211

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3205

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3431

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4201

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3324

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3087

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3229

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5303

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4490

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3687

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4101

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3631

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3713

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3583

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4194

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3569

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3385

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5445

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4622

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9622

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4476

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4000

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9099

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3494

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3553

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3422

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5604

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3111

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3285

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5139

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3925

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3720

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3339

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4175