e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

485

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

453

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

438

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

379

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

355

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

355

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

365

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

433

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

416

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

384

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

367

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

340

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

403

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

379

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

430

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

410

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

419

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

354

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

447

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

403

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

371

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

393

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

388

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

324

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

320

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

417

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

347

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

472

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

643

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

543

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

468

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

533

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

469

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

459

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

512

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

528

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

540

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

511

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

500

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

607

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

1791

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1335

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

2785

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1379

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1382

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2047

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1693

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1390

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1293

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1330

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1147

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1278

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1205

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1368

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1268

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1376

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1687

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1459

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1369

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1177

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1366

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1453

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

1854

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

1792

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1505

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

1733

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2097

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

1996

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

1828

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

1821

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1596

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

1834

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2229

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2032

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

1739

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2191

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2053

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

1976

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2044

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2044

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2077

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2033

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

1770

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2046

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

1948

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2071

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2143

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2407

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

1936

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2084

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2117

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

1980

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2181

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2105

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2452

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2043

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2037

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2229

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1137

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2324

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

1953

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2358

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

1958

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

1906

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

1937

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2246

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2131

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2593

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3277

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2520

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2297

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2319

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4437

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3608

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

2811

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3239

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

2733

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

2828

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

2743

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3340

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

2711

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2583

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4540

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3752

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

8826

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3608

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3130

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8178

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2642

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2729

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2688

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4358

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2339

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2495

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4394

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3136

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

2982

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2545

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3348