e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1240

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1036

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1048

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

956

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

914

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

946

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

932

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1112

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1009

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

957

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

969

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

889

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

947

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

946

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

992

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1058

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1011

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

906

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1138

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1025

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

930

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

935

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

999

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

892

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

884

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

992

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

903

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1030

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1184

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1124

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1002

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1148

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1068

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

976

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1048

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1080

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1089

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1033

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1033

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1171

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2519

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1920

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3884

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1940

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1967

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2862

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2294

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1986

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1844

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1892

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1697

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1867

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1759

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1892

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1806

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1975

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2256

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1971

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2054

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1745

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1931

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2138

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2491

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2354

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2059

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2327

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2727

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2563

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2401

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2433

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2144

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2434

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2740

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2580

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2267

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2769

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2576

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2508

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2611

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2591

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2599

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2564

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2346

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2604

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2463

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2573

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2689

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2956

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2528

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2704

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2691

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2530

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2795

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2667

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2970

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2562

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2568

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2825

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1644

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2876

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2512

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2915

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2520

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2447

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2483

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2843

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2841

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3142

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3846

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3034

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2781

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2887

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4999

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4140

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3379

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3803

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3352

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3398

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3291

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3873

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3279

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3095

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5115

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4294

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9344

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4138

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3675

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8746

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3218

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3225

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3132

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5074

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2790

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2974

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4849

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3627

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3454

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3007

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3829