e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

440

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

407

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

395

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

333

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

314

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

318

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

327

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

388

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

370

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

343

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

330

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

302

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

359

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

334

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

391

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

362

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

380

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

313

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

399

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

358

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

323

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

352

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

347

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

286

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

281

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

372

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

311

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

435

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

599

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

502

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

434

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

495

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

431

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

424

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

475

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

488

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

499

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

472

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

462

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

558

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

1734

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1298

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

2671

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1337

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1340

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

1967

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1650

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1349

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1255

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1290

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1107

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1239

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1162

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1326

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1221

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1333

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1641

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1419

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1316

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1134

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1329

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1398

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

1812

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

1753

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1465

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

1689

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2051

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

1956

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

1788

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

1782

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1553

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

1797

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2196

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

1988

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

1705

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2151

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2016

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

1933

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2006

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2010

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2042

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

1999

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

1733

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

1999

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

1906

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2037

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2107

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2364

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

1898

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2049

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2081

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

1944

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2136

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2057

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2407

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2006

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

1992

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2193

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1093

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2283

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

1912

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2321

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

1918

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

1869

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

1900

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2203

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2085

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2554

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3232

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2482

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2260

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2284

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4400

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3564

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

2767

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3200

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

2697

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

2788

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

2701

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3298

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

2670

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2543

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4502

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3713

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

8789

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3566

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3090

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8137

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2602

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2692

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2655

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4313

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2307

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2458

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4365

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3102

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

2955

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2512

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3323