e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

857

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1554

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1573

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2098

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1965

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1988

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2300

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2412

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2494

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2486

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2281

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2261

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2363

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2389

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2631

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2536

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2641

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2582

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2532

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2752

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2677

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2668

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2623

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2500

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2902

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3291

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2769

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2999

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2918

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2621

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2808

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3464

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3483

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3915