e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1114

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1813

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1816

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2352

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2206

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2225

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2556

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2650

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2707

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2714

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2507

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2485

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2604

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2612

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2839

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2758

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2852

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2803

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2761

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2982

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2906

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2892

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2868

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2738

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3121

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3569

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3007

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3241

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3130

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2847

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3022

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3733

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3710

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4171