e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

648

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1385

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1386

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

1937

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1813

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1765

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2140

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2241

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2312

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2327

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2129

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2090

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2184

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2225

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2468

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2348

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2481

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2396

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2395

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2525

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2502

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2497

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2449

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2325

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2763

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3119

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2553

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2786

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2746

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2453

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2627

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3299

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3293

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3716