e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

506

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1204

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1194

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

1775

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1650

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1599

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

1966

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2081

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2132

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2140

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

1947

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

1914

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2021

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2067

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2320

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2169

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2315

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2236

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2235

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2342

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2343

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2333

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2299

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2149

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2612

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

2972

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2374

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2604

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2577

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2284

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2452

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3113

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3135

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3531