e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

938

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1622

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1644

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2166

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2022

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2044

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2372

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2473

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2553

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2548

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2340

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2319

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2423

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2452

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2690

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2595

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2704

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2645

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2586

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2820

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2741

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2729

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2689

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2565

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2959

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3352

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2832

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3065

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2977

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2685

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2868

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3538

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3550

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3990