e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1083

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1777

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1789

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2316

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2171

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2196

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2521

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2617

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2678

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2680

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2474

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2452

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2564

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2579

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2809

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2729

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2828

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2779

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2728

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2958

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2872

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2856

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2834

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2715

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3092

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3512

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2973

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3215

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3104

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2821

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2998

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3699

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3678

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4138