e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

821

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1506

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1525

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2051

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1928

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1949

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2262

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2368

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2453

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2438

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2241

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2220

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2320

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2347

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2590

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2486

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2602

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2539

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2497

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2696

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2630

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2625

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2583

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2460

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2863

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3252

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2722

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2942

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2882

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2575

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2763

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3425

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3433

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3869