e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1042

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1725

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1753

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2273

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2139

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2157

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2489

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2584

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2650

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2649

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2443

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2420

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2532

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2550

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2782

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2700

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2797

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2749

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2696

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2925

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2839

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2830

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2798

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2686

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3064

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3459

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2942

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3187

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3079

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2790

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2973

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3664

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3646

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4107