e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

763

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1457

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1471

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2010

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1894

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1898

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2218

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2326

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2405

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2403

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2201

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2176

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2270

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2306

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2554

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2445

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2566

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2490

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2462

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2632

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2589

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2577

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2546

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2415

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2830

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3205

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2660

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2889

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2828

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2527

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2718

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3385

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3386

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3810