e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

535

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1247

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1234

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

1814

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1679

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1639

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2005

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2120

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2173

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2176

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

1985

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

1943

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2059

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2101

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2351

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2202

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2349

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2270

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2271

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2380

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2375

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2365

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2330

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2186

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2648

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3003

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2416

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2660

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2612

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2321

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2488

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3168

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3165

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3574