e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1148

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1848

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1844

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2384

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2256

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2254

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2618

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2681

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2743

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2770

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2550

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2519

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2641

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2646

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2871

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2787

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2912

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2830

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2787

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

3008

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2935

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2923

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2903

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2775

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3147

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3609

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3036

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3272

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3152

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2878

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3053

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3773

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3740

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4227