e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1351

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

2038

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

2030

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2575

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2432

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2430

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2776

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2866

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2909

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2940

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2728

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2703

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2825

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2811

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

3046

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2949

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

3092

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

3002

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2959

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

3181

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

3108

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

3076

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

3068

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2952

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3320

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3794

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3198

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3456

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3310

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

3037

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3228

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3960

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3921

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4422