e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1588

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

2263

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

2270

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2822

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2627

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2671

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

3007

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

3092

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

3120

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

3263

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2941

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2897

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

3012

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

3019

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

3263

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

3149

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

3292

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

3194

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

3171

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

3381

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

3308

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

3268

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

3268

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

3181

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3528

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3998

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3392

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3663

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3509

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

3258

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3433

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

4176

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

4140

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4637