e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1197

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1907

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1900

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2438

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2309

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2304

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2667

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2728

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2789

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2821

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2604

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2568

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2691

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2696

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2923

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2836

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2959

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2879

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2846

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

3055

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2985

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2970

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2951

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2827

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3200

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3659

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3080

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3325

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3198

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2923

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3104

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3830

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3794

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4273