e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

981

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1669

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1693

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2209

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2076

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2094

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2425

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2522

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2596

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2601

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2387

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2366

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2470

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2498

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2728

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2647

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2747

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2696

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2634

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2867

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2788

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2780

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2742

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2625

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3012

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3405

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2885

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3125

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3026

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2733

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2915

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3607

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3599

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4054