e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1233

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1943

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1933

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2472

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2345

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2340

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2697

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2765

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2821

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2851

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2639

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2600

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2729

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2725

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2956

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2866

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2993

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2910

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2880

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

3086

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

3022

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2999

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2978

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2862

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3229

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3690

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3114

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3361

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3229

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2958

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3140

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3863

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3828

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4311