e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

475

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1171

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1159

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

1741

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1616

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1567

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

1934

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2048

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2104

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2115

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

1916

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

1882

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

1989

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2037

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2287

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2138

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2288

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2206

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2206

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2310

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2311

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2301

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2269

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2122

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2584

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

2935

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2343

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2559

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2544

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2251

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2416

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3068

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3108

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3492