e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

890

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1587

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1605

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2133

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1993

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2016

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2336

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2437

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2521

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2516

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2306

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2286

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2389

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2416

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2659

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2563

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2668

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2616

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2556

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2784

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2708

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2698

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2652

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2533

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2930

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3323

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2802

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3034

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2947

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2653

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2836

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3497

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3516

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3946