e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1028

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1712

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1738

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2257

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2126

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2139

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2473

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2565

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2638

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2638

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2426

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2407

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2524

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2537

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2768

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2685

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2784

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2734

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2680

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2909

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2826

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2817

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2781

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2671

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3051

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3445

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2925

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3171

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3066

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2776

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2957

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3651

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3634

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4094