e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

955

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1640

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1662

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2181

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2046

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2062

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2395

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2491

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2570

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2570

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2360

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2340

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2442

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2468

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2705

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2617

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2721

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2667

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2605

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2840

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2760

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2753

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2709

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2591

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2980

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3376

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2856

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3096

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2999

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2703

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2886

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3575

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3571

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4024