e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1066

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1747

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1768

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2299

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2154

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2176

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2505

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2598

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2662

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2661

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2456

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2432

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2548

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2560

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2791

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2714

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2809

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2760

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2709

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2939

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2853

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2843

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2814

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2701

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3078

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3474

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2957

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3197

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3087

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2801

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2982

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3677

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3660

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4122