e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1011

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1693

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1721

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2239

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2108

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2124

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2457

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2549

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2620

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2626

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2412

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2392

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2496

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2522

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2754

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2671

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2770

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2720

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2664

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2893

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2814

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2804

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2767

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2652

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3038

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3430

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2913

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3154

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3050

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2761

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2941

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3635

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3622

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4078