e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

617

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

1334

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

1330

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

1895

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

1769

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

1729

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2101

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2200

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2270

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2274

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2084

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2041

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2143

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2183

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

2431

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2302

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

2447

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

2347

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2356

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

2475

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

2452

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

2462

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

2408

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2281

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

2725

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3083

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

2508

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

2736

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

2708

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

2414

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

2582

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3263

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3244

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

3673