e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel YayınlarErb noktası

Yeşim Erbil

1376

TG değeri, yüksek risk diferansiye tiroid kanser hastalarında nüks belirteci

Gizem Öner

2062

Perkutan lazer ablasyon

Gizem Öner

2054

Tiroid Kanserini US İle Tanımak

Bülent Citgez

2600

Hipokalsemi Öngörüsü

Bülent Citgez

2451

Santral Boyun Diseksiyonu ve Kalıcı Hipoparatiroidi

Bülent Citgez

2450

Tiroidektomi Öncesi Deksametazon ve Tropistron Kullanımının Bulantı ve Kusmaya Etkisi

Beyza Özçınar

2793

Papiller Tiroid Kanserinde Lenf Nodu, Akciğer ve Kemik Metastazında Etkili Prognostik Faktörler

Beyza Özçınar

2885

Tomografide İzlenen Mikrokalsifikasyon ile Kanser İlişkisi

Ali Özemir

2926

Papiller Mikrokarsinom

Feyyaz Onuray

2964

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz

Feyyaz Onuray

2745

Sitolojisi belirsiz patolojilerde mutasyon analizi

Ali Özemir

2718

İyotlu kontrast madde kullanımı ile tiroid fonksiyon bozukluğu gelişimi

Nihat Aksakal

2842

Ameliyat sonrası hipokalsemi ameliyat öncesi vitamin D eksikliği ile ilişkilidir

Beyza Özçınar

2829

Tiroid nodülünde makrokalsifikasyon

Feyyaz Onuray

3062

4cm'den Küçük DTK'de Lobektomi

Ali Özemir

2964

Papiller Kanserde Lokal Nüks

Gülçin Ercan

3104

Papiller Mikrokanser Sıklığı

Şamil Sarıcı

3018

Malign tiroid nodüllerinde PET-CT

Gülçin Ercan

2974

İİAB'nin Tanısal Değeri

Gülçin Ercan

3198

Hashimato ve Graves Hastalarında Tiroid Kanser Insidansı

Şamil Sarıcı

3132

DTK'de Serum Tg Düzeyinin Nüks Hastalığı Saptanması

Gülçin Ercan

3096

Lenf Metastazının Tümör Çapı ile İlişkisi

Feyyaz Onuray

3091

İkincil Girişim Santral Kompartman Diseksiyonunda Komplikasyon

Feyyaz Onuray

2968

Japonya Endokrin Cerrahlar Birliği Kılavuzunun Diğer Kılavuzlarla Karşılaştırılması

Yeşim Erbil

3340

PMK'de Proflaktik Santral Lenf Diseksiyonu Rutin Yapılmalı mı?

Yeşim Erbil

3809

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Yeşim Erbil

3214

TSH Supresyonu Düşük Riskli PTK'lerde Gerçekten Gerekli mi?

Yeşim Erbil

3472

ATA Kılavuzu'nun PMK Cerrahisi için Önerisi Uygun mu?

Yeşim Erbil

3325

Çok Düşük riskli PMK?de En Uygun Tedavi Total veya Totale Yakın Tiroidektomi mi?

Yeşim Erbil

3051

Dializ Hastalarında Sekonder Hiperparatiroidismin Cerrahi ve Medikal Tedavisi

Mehmet Uludağ

3245

Küratif Paratiroidektomi Sonrası Parathormon Yüksekliği

Mehmet Hacıyanlı

3976

Papiller Mikrokarsinom

Yeşim Erbil

3936

Hiperparatiroidi

Yeşim Erbil

4440