e-ÖĞRENME

Güncel Yayınlar

Tiroidektomi sonrası normal PTH seviyeleri hipoparatiroidiyi dışlamaz


Yazar(lar): Feyyaz Onuray