DERNEK YAYINLARI

Endokrin Cerrahi Olgularında Tuzaklar-4 Yeşim Erbil
Endokrin Cerrahi Olgularında Tuzaklar-3 Yeşim Erbil
Endokrin Cerrahi Olgularında Tuzaklar-2 Yeşim Erbil
Endokrin Cerrahi Olgularında Tuzaklar-1 Yeşim Erbil
Cerrah Gözüyle Tiroid Hastalıklarına Yaklaşım Yeşim Erbil
Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Teknikler Atlası Yeşim Erbil
Zor Tiroid: Tanı, Tedavi ve İzlemde Zorluklar Prof. Dr. Yeşim Erbil, Doç. Dr. Ali İlker Filiz
Endokrin Cerrahide Diyalog Prof. Dr. Yeşim Erbil
Endokrin Cerrahisi: Tanı ve Tedavide Yenilikler Prof. Dr. Yeşim Erbil, Prof. Dr. Mete Düren, Prof. Dr. Erhan Ayşan, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu, Prof. Dr. Ömer Etlik, Doç. Dr. Abdullah Yakupoğlu, Doç. Dr. İhsan Nuri Akpınar, Uz. Dr. Ümit Uğurlu, Uz. Dr. Betül Vatankulu
Tiroidektomide Komplikasyonların Yönetimi Prof. Dr. Yeşim Erbil
Sorularla Endokrin Cerrahisi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Prof. Dr. Ali İlker Filiz
Bariatrik Cerrahi: Özellikli Olgular Umut Barbaros, Ahmet Türkçapar, Halil Alış, Halil Coşkun, Koray Tekin, Mahir Özmen
Tiroid Nodülü Malpraktisten Uzaklaştırılan İyi Klinik Uygulamalar Prof. Dr. Yeşim ERBİL, Prof. Dr. Bahadır GÜLLÜOĞLU
A'dan Z'ye Endokrin Cerrahi Teknikleri Prof. Dr. Yeşim ERBİL, Doç. Dr. Umut BARBAROS
Kılavuzlarla Tiroid Nodüllerine Yaklaşım Prof. Dr. Yeşim ERBİL, Prof. Dr. Faruk ALAGÖL
Tiroid Cerrahisinde Adezyon Bariyeri Kullanımı Prof. Dr. Yeşim Erbil
Total Tiroidektomi (Termal Kamera Kullanımı) Prof. Dr. Yeşim Erbil
Tiroidektomide Sinir Monitorizasyonu Sağlık Standardı mı? Prof. Dr. Yeşim Erbil
Güvenli Tiroidektomi: Sinir Monitorizasyonu Prof. Dr. Yeşim Erbil
Medikal İstatistik Prof. Dr. Yeşim Erbil
Adrenal Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Atlası Prof. Dr. Yeşim Erbil, Prof Dr. Selçuk Özarmağan
Tiroid Paratiriod Cerrahisi Atlası Selçuk Özarmağan, Yeşim Erbil, Haluk Recai Ünalp
GEP-NET Atlası Selçuk Özarmağan, Yeşim Erbil, Fahrettin Keleştimur
Cerrahlar İçin Endokrinoloji DVD'li Kitap Prof. Dr. Yeşim Erbil
Simurg Prof. Dr. Selçuk Özarmağan